Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Μικρή Οδύσσεια (2007)

για 4 τραγουδιστές και 5 εκτελεστές (Acanthes 2007)

Διάρκεια: 9 '

Μικρή Οδύσσεια PDF

Στο ομηρικό τραγούδι ο εκτελεστής πρέπει να προσαρμοστεί στην προσωδία των φράσεων δηλαδή στο μελωδικό περίγραμμα που προκύπτει απο τα συντακτικά και μετρικά χαρακτηριστικά της γλώσσας.

Η Οδύσσεια χωρίζεται σε τρία μέρη (Τηλεμαχεία, Φαιακίδα, Μνηστηροφονία).

Το λιμπρέτο της Μικρής Οδύσσειας αποτελείται απο αποσπάσματα των βιβλίων Ι, ΙΧ, Χ, ΧΙ. Το έργο χωρίζεται σε 7 τμήματα σύμφωνα με την πλοκή:

Οι 4 φωνές ανταλλάσουν ρόλους ενώ λειτούργουν και ως χορός. Το έργο έχει χαρακτήρα προγραμματικό και αρμονικά στηρίζεται σε ένα αρχαίο τετράχορδο συγχωνευμένο με ποικίλες αντιμεταθέσεις του και παραλλαγές του που οδηγούν σε ηχητικά χρωματικά σύμπλοκα.