Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Spiral (2005)

για κοντραμπάσο

Διάρκεια: 5 '

Spiral PDFSpiral MP3

Πρόκειται για την δημιουργία σπειροειδών σχημάτων μεταβαλλόμενου πλάτους με χρήση διαστημάτων τόνου, ημιτονίου και αυξημένης τέταρτης καθώς και των αναστροφών τους. Η ανάπτυξη του έργου στηρίζεται στην παρατακτική έκθεση τρόπων ηχητικής αναπαράστασης της σπειροειδούς κίνησης και της συχνής εναλλαγής συνεχούς και διακοπτόμενου ήχου. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην μεταβολή της δομής της σπείρας στον χρόνο.

Αρχικά αυτή η απεικόνιση είναι γραμμική, στην συνέχεια προβάλλεται στον ακουστικό χώρο δημιουργώντας τρίγωνα, κατόπιν γίνεται παράλληλη (double stops) και εν τέλει αποκτά ρυθμικό χαρακτήρα μέσω πυκνώσεων και αραιώσεων επαναλαμβανόμενων φθόγγων.

1. Γραμμική κίνηση

Γραμμική κίνηση

2. Προβολή σε τρίγωνα

Προβολή σε τρίγωνα

3. Παράλληλη κίνηση

Παράλληλη κίνηση

4. Με πυκνώσεις και αραιώσεις επαναλαμβανόμενων φθόγγων

Με πυκνώσεις και αραιώσεις επαναλαμβανόμενων φθόγγων

Άξονες: πυκνότητα-χρόνος (μέτρα 19-22)

Άξονες: πυκνότητα-χρόνος

Δείγμα mp3: Νικόλας Γιανναρέας (κοντραμπάσο)