Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Ανακλαστικά Τόξα (2011)

για 4 εκτελεστές

Διάρκεια: 8'

Ανακλαστικά Τόξα PDF

Το έργο "Αντανακλαστικά τόξα" αποτελεί μια μουσική απόδοση των αυτόματων αντιδράσεων του νευρικού μας συστήματος γνώστων ως αντανακλαστικών. Τα μουσικά όργανα εδώ, λειτουργούν άλλοτε ως δέκτες και άλλοτε ως δημιουργοί ερεθισμάτων. Αυτές οι δράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα ανάλογες ‘απαντητικές' ηχητικές αντιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, το έργο χωρίζεται σε 4 ενότητες κατά τις οποίες εναλλάσσονται καταστάσεις έντασης και χαλάρωσης μέσω αμοτιβικών επαναλαμβανόμενων μελωδικών δομών, οι οποίες προκαλούν την δημιουργία νέων, αέναα παραγόμενων και μεταβαλόμενων ηχητικών πεδίων. Αυτά τα πεδία έχουν σαν στόχο την εξάντληση των μορφοπλαστικών τους δυνατοτήτων μέσα από διαδικασίες αντιστικτικής επεξεργασίας των στοιχείων τους.

Δείγμα mp3: Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής