Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Mystic (2011)

για 15 εκτελεστές

Διάρκεια: 10'

Mystic PDFMystic MP3

Το έργο "Μystic" για 15 εκτελεστές στηρίζεται στην ιδέα της αμοτιβικής επανάληψης φθόγγων και στην συνέχεια μουσικών συμβάντων σε συνδυασμό με χρονικές αντιμεταθέσεις μικρών ρυθμικών κυττάρων. Το βασικό του δομικό χαρακτηριστικό είναι η χρήση της σειράς Fibonacci σε συνδυασμό με την σειρά της αρμονικής στήλης. Το αποτέλεσμα είναι συχνή μετάπτωση από ενότητες με έντονα ρυθμικό χαρακτήρα, η μετακύλιση σε καταστάσης πυκνής ρυθμικής αντιστικτικής υφής και δράσης.

Ανάλυση

Το έργο Mystic αποτελείται από πέντε ενότητες όπου λαμβάνει χώρα μια σταδιακή μετάλλαξη και μια συνεχή μεταμόρφωση μικρών ρυθμικών σχηματισμών. Όσον αφορά το αρμονικό υλικό ακολουθείται η παρακάτω τεχνική: Ξεκινώντας από την νότα ντο σχηματίζουμε την φυσική στήλη των πρώτων 16 αρμονκών. Παράλληλα έχουμε την σειρά των πρώτων αριθμών Fibonacci: 1,2,3,5,8,13,21,34. Αντιστοιχούμε την αρίθμηση των αρμονικών με την σειρά Fibonacci (1-ντο, 3-ντο, 3-σολ, 5-μι, 8-ντο, 13-λαb) και κρατάμε τους φθόγγους που δεν επαναλαμβάνονται δηλαδή τις νότες ντο, σολ, μι και λαb. Η επόμενη στήλη αρμονικών που σχηματίζουμε είναι η δεύτερη νότα που προκύπτει από την προηγούμενη διαδικασία δηλαδή το σολ και ούτο καθέξής. Ετσι προκύπτει το εξάχορδο ντο, σολ, μι, λαb, σι, σιb οι οποίες τοποθετημένες στο πεντάγραμμο σε ανιούσα διάταξη δημιουργούν δύο τρίχορδα.

Το αρχικό εξάχορδο μέσω αντιστικτικών τεχνικών (αναστροφή, καθρέφτης κτλ) χρησιμποιείται τροπικά στο κομμάτι εξασφαλίζοντας αρμονική συνοχή.

Η 1η ενότητα του έργου ( μέτρα 1-22) έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό επαναλαμβανόμενα σχήματα, λεπτή υφή και tremolo. Η 2η ενότητα (μέτρα 22-50) αναπτύσσει περαιτέρω της ιδέες του πρώτου εισαγωγικού μέρους και διευρύνει τον ακουστικό χώρο μέσω επεξεργασίας μικρών δομικών μοεφικών κυττάρων (π.χ μέτρο 34, oboe).Η 3η ενότητα (μέτρα 50-90) έχει έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο αλλά σαφή ρυθμικό χαρακτήρα ο οποίος σταδιακά αποκτά μια έντονα αντιστικτική υφή μέτρα (π.χ μέτρα 139-140).

Στην 4η ενότητα ((μέτρα 90-107) λαμβάνει χώρα μια ακόμα φάση επεξεργασίας του υλικού μέσω της ηχοχρωματικής ομαδοποίησης του υλικού.Η 5η ενότητα (μέτρα 147-196) έχει χαρακτήρα καταλυκτικό όπου τα όργανα δρουν ομαδικά και η δράση τους σταδιακά κορυφώνεται. Τα μέτρα 196-240 λειτουργούν ως Coda.

Δείγμα mp3: Alea III