Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Μαγνητικά πεδία (2004)

για 4 μικρά σύνολα και μαγνητοταινία

Διάρκεια: 15 '

Μαγνητικά πεδία PDF

Πρόκειται για μια αισθητική αναπαράσταση του φυσικού φαινομένου του μαγνητισμού. Οι μαγνήτες ασκούν ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις λόγω της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων.

Σε αυτό το έργο οι νότες λειτουργούν ως ηλεκτρικά φορτία και τα 4 μικρά σύνολα διεσπαρμένα στον χώρο αναπαριστούν ηλεκτρικούς πόλους.Τα σύνολα ανταλλάσσουν μεταξύ τους το μουσικό υλικό δημιουργώντας ποικίλους ηχοχρωματικούς συνδυασμούς ενώ η ιδέα των αλληλεπιδρώντων μαγνητικών πεδίων δημιουργεί διαρκώς πόλους έλξης και άπωσης μέσω μιας φανταστικής μαγνητικής ροής που διαρρέει την ακολουθία των ηχητικών συμβάντων. Ηλεκτρονικοί ήχοι αναπαράγουν και επεξεργάζονται τα περιστρεφόμενα ηχητικά σύμπλοκα.