Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Limb from Limb για μαγνητοταινία (2012)

Διάρκεια: 5'

Listening Cities, Shmiede-Vienna, 2 Ιουνίου 2012