Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Σπουδή για μαντολίνο (2006)

για μαντολίνο

Διάρκεια: 5 '

Σπουδή για μαντολίνο PDFΣπουδή για μαντολίνο MP3

Ο ήχος του μαντολίνου δεν έχει διάρκεια. Μέσω της τεχνικής του tremolo είναι δυνατόν ο εκτελεστής να κάνει μια νότα να διαρκέσει περισσότερο. Σε αυτό το έργο το tremolo δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική επέκτασης των περιορισμένων δυνατοτήτων του οργάνου αλλά το κύριο μορφοπλαστικό υλικό του έργου. Μέσω αυτού δημιουργούνται μάζες μεταβαλλόμενου πλάτους πάντα σε συνάρτηση με τον χρόνο, δομώντας διαρκώς μεταλλασσόμενα ηχητικά σύμπλοκα που κινούνται στον ακουστικό χώρο αλλάζοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά (πλάτος, ένταση, ηχόχρωμα).

Δείγμα mp3: Μαρία Στέλλιου (μαντολίνο)