Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Echo and Variations (2003)

για πιάνο, τσέλο και κρουστά

Διάρκεια: 7 '

Echo and Variations PDFEcho and Variations MP3

Όταν μια ηχητική πηγή παράγει ένα ηχητικό κύμα και μια στέρεη επιφάνεια δεν το απορροφήσει τότε αυτό αντανακλάται στον χώρο επιστρέφοντας στον ακροατή σε φθίνουσα επανάληψη.

Το Echo and Variations (E&V) για πιάνο, τσέλο και κρουστά είναι μια αθεματική επεξεργασία του φαινομένου της ηχούς. Εστιάζοντας στην αισθητική αναπαράσταση αυτού του ηχητικού φαινομένου, η ηχώ αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς μεταμορφώσεων του ήχου μέσω της διαρκούς επαναφοράς του σε κάποιο απο τα αρχικά του χαρακτηριστικά (ηχόχρωμα, τονικό ύψος, ρυθμός, ένταση). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μορφής "θέμα και παραλλαγές". Η έννοια του θέματος εδώ αντικαθίσταται απο την πιο ευρεία έννοια της περιοδικά επαναλαμβανόμενης διαδοχής ηχητικών συμβάντων.

Έτσι ονομάζω ηχοχρωματική ηχώ την επάναληψη ασύμμετρων διαστηματικά σχημάτων απο διαφορετικούς συνδυασμούς οργάνων, παραμορφωτική ηχώ την σταδιακή παραμόρφωση μιας αρχικής ηχητικής δομής και κυκλική ηχώ την αίσθηση της αέναης επαναφοράς ενός σχήματος μέσα απο διαρκείς μετασχηματισμούς, παραλλαγές και αντιμεταθέσεις τμημάτων του.

Δείγμα mp3: SOOZVUK ensemble, Ostrava festival (Chech Republic)