Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Cantus (2006)

για μεσαιωνικό σύνολο

Διάρκεια: 4 '

Cantus MP3

Μικρό πειραματικό έργο βασισμένο στην σταδιάκη διεύρυνση του ηχητικού χώρου μέσω της μεταβολής στην πυκνότητα της αρχικής ηχητικής μάζας.

Δείγμα mp3: Lirae Cantus, Κάστρο Κυθήρων