Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Άτομα (2002)

για 2 βιολιά και πιάνο

Διάρκεια: 8'

Άτομα PDFΆτομα MP3

Πρόκειται για την πειραματική προσέγγιση του συνδυασμού ηχητικών συμβάντων ως σταδιακής συσσώρευσης ομειδών στοιχείων. Εμπνευσμένο απο τη ατομική θεωρία του Δημόκριτου συμφωνα με την οποία η πραγματικότητα υφίσταται μόνο ως ποσοτική σχέση των ατόμων και της διάταξής τους στον χώρο άρα όλες οι ποιοτικές σχέσεις ανάγονται σταδιακά σε ποσοτικές, οι δώδεκα φθόγγοι αντιμετωπίζονται ως άτομα που έλκονται, απωθούνται και συγχωνεύονται οδήγοντας διαρκώς σε νέα ηχητικά μορφώματα.