Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Afterimage (15/9/2014)

για fixed media and live spatialization

Διάρκεια: 14'

ICMC-CMC 2014 Athens, Onassis Cultural Center Main hall