Γεωργία Καλοδίκη

Συνθέτις

Έξι σκετς για πιάνο (2004)

για πιάνο

Διάρκεια: 7 '

Έξι σκετς για πιάνο PDFΈξι σκετς για πιάνο MP3

Το υλικό των έξι σκετς για πιάνο αποτελείται απο μια σειρά απο 12 φθόγγους συμμετρικά δομημένη ανα τρίχορδα (4ες, 5ες, ημιτόνια):

Δείγμα

Δεν γίνεται ορθόδοξη χρήση της σειράς παρα μόνο των επι μέρους τριχόρδων της. Τα τρίχορδα αυτά συνδυάζονται δημιουργώντας μελωδικούς ιστούς και νοηματοδοτούνται με έξι διαφορετικούς τρόπους (έναν για κάθε σκετς) μέσω αντίστοιχων μεταβλητών.

Ως μεταβλητές ορίζονται τα στοιχεία που είναι νέα σε κάθε σκετς. Αυτά πλαισιώνουν και μορφοποιούν το κύριο υλικό δομώντας τις μουσικές ιδέες.

Μεταβλητές:

Η χρήση του υλικού (τρίχορδα) δεν ακολουθεί την σειρά αρκεί να είναι συνεπής όσον αφορά την ακεραιότητα της δομής των τριχόρδων.

Δείγμα mp3: Π. Βαλμά (πιάνο)